Με ιδιαίτερη συγκίνηση και αίσθημα μεγάλης ευθύνης ανέλαβα τα καθήκοντά μου χθες ως Βουλευτή της Β Περιφέρειας Αθηνών